Vienotais pieraksts: +371 67000610

Stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” klientu apkalpošanas centra remonts

Izsludināšanas datums:
05.02.2019
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/01K
Iepirkuma priekšmets:
Stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” klientu apkalpošanas centra remonts
Iesniegšanas termiņš:
28.02.2019
Kontaktpersonas:
Regīna Rutkus, tālr. +371 67042999, +371 29518301; Aivars Bisenieks, tālr. +371 67042307.
Komentāri:
Informācija par iepirkumu pieejama šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16571. ------------ 19.02.2019. izdarīti grozījumi iepirkuma dokumentācijā- nebūtiski grozīta finanšu piedāvājuma forma. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz 2019. gada 7. martam plkst.1300 05.02.2019. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināts atklāts konkurss „Stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” klientu apkalpošanas centra remonts”, ID Nr. RAKUS 2019/01K. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2019. gada 28. februārim plkst.1300 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Pretendentiem ir obligāta objekta apsekošana. Kontaktpersona objekta apsekošanai- Regīna Rutkus, tālr. +371 67042999, +371 29518301, e- pasts: regina.rutkus@aslimnica.lv. Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!