Vienotais pieraksts: +371 67000610

Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana

Izsludināšanas datums:
11.04.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/13K
Iepirkuma priekšmets:
Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana
Iesniegšanas termiņš:
17.05.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Rauls Ošenieks, tālr. +371 67303105; par procedūru - Aija Jēkabsone-Lasenberga, tālr. +371 67042306.