Vienotais pieraksts: +371 67000610

Par prezentācijas rīkošanu neironavigācijas sistēmas ar ķirurģisko mikroskopu iegādei

Izsludināšanas datums:
15.06.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Par prezentācijas rīkošanu neironavigācijas sistēmas ar ķirurģisko mikroskopu iegādei
Iesniegšanas termiņš:
17.06.2020
Kontaktpersonas:
Medicīnas tehnoloģiju direktors Gints Cīrulis, tālr. 67041061.
Komentāri:
Uzaicinām ieinteresētos pretendentus prezentēt pārstāvētō ražotāju neironavigācijas sistēmas ar ķirurģisko mikroskopu 2020.gada 17.jūnijā no plkst.13.30, iepriekš piesakoties pie Medicīnas tehnoloģiju direktora Ginta Cīruļa, tālr. 67041061.