Vienotais pieraksts: +371 67000610

Oftalmoloģijas preču un materiālu piegāde

Izsludināšanas datums:
24.10.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/134K
Iepirkuma priekšmets:
Oftalmoloģijas preču un materiālu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
14.12.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Kristīne Baumane, stacionāra “Biķernieki” Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja, tālr. +371 26520449, e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv; par procedūru - Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. 67042336, e-pasts - iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
Informācjia par iepirkumu pieejama šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/46631. ------------ 08.12.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e- konkursu apakšsistēmā ir izsludināti GROZĪJUMI iepirkumā. 20.11.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e- konkursu apakšsistēmā ir izsludināti GROZĪJUMI iepirkumā. 24.10.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e- konkursu apakšsistēmā ir izsludināts atklāts konkurss „Oftalmoloģijas preču un materiālu piegāde”, ID Nr. RAKUS 2020/134K. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 14. decembrim plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!