Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīnisko preču un materiālu piegāde operatīvās ķirurģiskās darbības nodrošināšanai

Izsludināšanas datums:
28.07.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/57K
Iepirkuma priekšmets:
Medicīnisko preču un materiālu piegāde operatīvās ķirurģiskās darbības nodrošināšanai
Iesniegšanas termiņš:
17.09.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- stacionāra „Gaiļezers” Operāciju bloka virsārsts Egīls Cunskis, tālr. 67042403, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv; par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Aija Jēkabsone-Lasenberga, tālr. +371 67042306, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
Informācija par iepirkumu pieejama šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/12710. ------------ Informējam, ka Nolikumā, Tehniskajā specifikācijā - finanšu piedāvājuma formā veikti grozījumi, kā arī dokumentācijai pievienots jauns pielikums Nr.5 "Konsignācijas vienošanās projekts". Piedāvājumu iesniegt saskaņā ar aktuālo iepirkuma dokumentācijas redakciju! Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2018. gada 17. septembra plkst.13:00. Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.