Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīnas preču un materiālu piegāde Traumatoloģijas un ortopēdijas klīnikas darbības nodrošināšanai

Izsludināšanas datums:
15.07.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/52K
Iepirkuma priekšmets:
Medicīnas preču un materiālu piegāde Traumatoloģijas un ortopēdijas klīnikas darbības nodrošināšanai
Iesniegšanas termiņš:
14.08.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Traumatoloģijas un ortopēdijas klīnikas vadītājs Andris Vikmanis, tālr. +371 67042395; Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Aija Jēkabsone-Lasenberga, tālr. +371 67042306.
Komentāri:
UZMANĪBU! Nolikuma pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums” izteikts jaunā redakcijā. Iepirkuma 1.daļa ir papildināta ar 1.23.-1.56. apakšpozīcijām. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2018. gada 14. augustam plkst.13:00. Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.