Vienotais pieraksts: +371 67000610

Centralizēti parenterāli ievadāmo citostatisko līdzekļu pagatavošanas bloka projektēšana un būvdarbu veikšana

Izsludināšanas datums:
27.08.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/79K
Iepirkuma priekšmets:
Centralizēti parenterāli ievadāmo citostatisko līdzekļu pagatavošanas bloka projektēšana un būvdarbu veikšana
Iesniegšanas termiņš:
12.09.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Rauls Ošenieks, tālr. +371 67303105; Par iepirkuma dokumentāciju – Aija Jēkabsone-Lasenberga, tālr. +371 67042306, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
Informācija par iepirkumu pieejama šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13221. ------------ Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2018. gada 12. septembrim plkst.13.00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Pretendentiem ir obligāta Objekta apskate. Ieinteresētā piegādātāja pārstāvjiem jāsazinās ar kontaktpersonu par iespēju veikt objekta apskati konkrētā laikā. Kontaktpersona- Rauls Ošenieks, tālr. +371 67043105. Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.