Vienotais pieraksts: +371 67000610

Anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegāde

Izsludināšanas datums:
03.08.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/50K
Iepirkuma priekšmets:
Anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
08.10.2018
Kontaktpersonas:
Par Tehnisko specifikāciju: Viesturs Liguts, mobilais tālrunis: 67536516, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv; Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Aija Jēkabsone-Lasenberga, tālr. +371 67042306, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
Informējam, ka Nolikumā, Tehniskajā specifikācijā - finanšu piedāvājuma formā veikti grozījumi. Piedāvājumu iesniegt saskaņā ar aktuālo iepirkuma dokumentācijas redakciju! Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2018. gada 8. oktobrim plkst.13:00 Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.