Vienotais pieraksts: +371 67000610

1.5T magnētiskās rezonanses iekārtu piegāde

Izsludināšanas datums:
14.05.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
1.5T magnētiskās rezonanses iekārtu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
17.06.2020
Kontaktpersonas:
Par iekārtām – SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” medicīnas tehnoloģiju direktors Gints Cīrulis, tālr. 67041061, e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv; par telpu pielāgošanu – SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Būvniecības daļas būvprocesu vadītāja Inga Priedīte-Grūbe, tālr. 29444845, e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv; par procedūru – Iepirkumu daļas vecākā juriste A. Jēkabsone - Lasenberga, tālr. 67042306, e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2020. gada 29.jūlija plkst. 13:00. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e-konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.