Vienotais pieraksts: +371 67000610

Elektroniskā forma jautājumiem, ierosinājumiem, atsauksmēm un pretenzijām

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs, jo tas palīdz pilnveidot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Ja Jums ir kādi ierosinājumi ko vajadzētu uzlabot vai mainīt lūdzu informējiet mūs.

Ja vēlaties e-pastā iesniegt oficiālu iesniegumu, nevis saņemt vispārīgu skaidrojumu, elektroniski nosūtītiem dokumentiem no fiziskām un juridiskām personām ir jābūt parakstītiem ar elektronisko parakstu! Ja Jūsu iesniegums tiks atsūtīts anonīmi vai bez e-paraksta, slimnīca ir tiesīga sniegt tikai vienīgi vispārīgu atbildi.

Jautājumi un ieteikumi