Vienotais pieraksts: +371 67000610

Slimību diagnozes valsts apmaksātās enterālās un parenterālās ēdināšanas līdzekļu saņemšanai

Personai, kurai nepieciešama enterālā ēdināšana un kura atbilst šādiem diagnozes kodiem, kā arī ir atbilstība izstrādātajiem pacienta medicīnisko indikāciju kritērijiem:

K22.2             Barības vada obstrukcija

G12.2             Motoriskā neirona slimība

R13                 Disfāgija (pacients pilnībā neatbilst K22.2 vai G12.2)

E43                 Neprecizēta smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija

E44                 Vidēji smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija

Personai, kurai nepieciešama parenterālā ēdināšana un kura atbilst šādiem diagnozes kodiem, kā arī ir atbilstība izstrādātajiem pacienta medicīnisko indikāciju kritērijiem:

K56                 Paralītisks ileuss un zarnu nosprostojums bez trūces

K59.8             Citi precizēti funkcionālie zarnu darbības traucējumi

K63.2             Zarnu fistulas

K86.8             Citas precizētas aizkuņģa dziedzera slimības

K90                Zarnu malabsorbcija

K91.2             Citur neklasificēta malabsorbcija pēc ķirurģiskas operācijas

K91.3             Zarnu obstrukcija pēc operācijas

E43.0             Neprecizēta smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija

E44.0             Vidēji smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija