Vienotais pieraksts: +371 67000610

Iznomāšanai plānotās telpas

Par Nedzīvojamo telpu nodošanu iznomāšanai

Stacionārā Gaiļezers Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1079, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 005, Ambulatorās daļas 2.stāvā tiek iznomāta nedzīvojamā telpa 16.6 m2 platībā, kur paredzētais Nomas objekta izmantošanas mērķis ir ziedu, dāvanu, suvenīru un mākslas izstrādājumu tirdzniecība. Nomas objektu nav paredzēts iznomāt jebkāda veida farmācijas produkcijas (zāļu, uztura bagātinātāju, uztura piedevu produkcijas), kā arī ikdienas apģērba (t.sk., un ne tikai virsdrēbju, apakšveļas, halātu un tml.) un apavu produkcijas, galantērijas, bižutērijas precēm pielīdzināmas produkcijas tirdzniecībai.

Nomas tiesību pretendents tiks noskaidrots publiskas izsoles rezultātā.

Ar Nomas objektu un izsoles organizēšanas kārtību pretendents var iepazīties darba dienās no pl. 9:00 līdz plkst.15.30, iepriekš piesakoties pie R.Ošenieka pa tālruni: +371 25425252.

Telpu apraksts un plānojums skatāms šeit