Vienotais pieraksts: +371 67000610

Stacionārs "Gaiļezers"

Hipokrāta 2, Rīga, LV-1038

Stacionārs "Latvijas Infektoloģijas centrs"

Linezera 3, Rīga, LV-1006

Stacionārs Tuberkulozes un plaušu slimību centrs

„Upeslejas”, Stopiņu novads

Stacionārs "Biķernieki"

Lielvārdes 68, Rīga, LV-1006

Stacionārs "Latvijas Onkoloģijas centrs"

Hipokrāta 4, Rīga, LV-1079