Vienotais pieraksts: +371 67000610

9B Hematoloģijas nodaļa, galvenokārt, sniedz palīdzību pacientiem ar onkoloģiskām asins saslimšanām. Nodaļa specializējas akūtu leikožu, mielodisplastisko sindromu, recidivējošu vai rezistentu augstas malignitātes limfomu ārstēšanā.


Speciālisti


Nodaļas vadītāja dr. Ingrīda Ūdre

  • Ķīmijterapijas un Hematoloģijas klīnikas virsārste
  • Sertificēta hematoloģe kopš 1993.gada
  • Latvijas Hematologu asociācijas valdes locekle


Ārsts hematologs dr. Dārta Balode

  • Sertificēta hematoloģe kopš 2018.gada
  • Latvijas Hematologu Asociācijas valdes locekle
  • Pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē


Ārsts stažieris dr. Arturs Uzars

  • Ārsta grāds kopš 2017.gada
  • Turpina studijas reizdentūrā hematologa specialitātē
  • Pasniedzējs Rīgas Stradiņa universitātē

Virsmāsa Inga Liepiņa