Vienotais pieraksts: +371 67000610

Vienīgā vieta Latvijā, kur pacientiem ar onkoloģiskajām hematoloģiskajām slimībām var nodrošināt nepieciešamo autologo vai allogēno cilmes šūnu transplantāciju, ja tas nepieciešams kombinācijā ar ķīmijterapiju.

Speciālisti

Cilvēka šūnu un audu transplantācijas centra vadītāja Ilze Trociukas

 • Beigusi Rīgas 4. medicīnas skolu māsu specialitāte ar izcilību 1989. gadā;
 • Beigusi Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāti 1997. gadā;
 • Sertifikāts hematoloģijā no 2000. gada;
 • Latvijas Hematologu Asociācijas biedrs no 2000. gada;
 • Nodaļas vadītāja no 2006. gada;
 • Eiropas Kaulu Smadzeņu Transplantācijas asociācijas biedre;
 • Piedalās dažādos starptautiskos kongresos, semināros;
 • 2008. gadā saņēmusi Latvijas Republikas Ministru Kabineta atzinības rakstu;
 • Dažādu zinātnisko publikāciju līdzautore;
 • 2017. gadā beigusi RSU Doktorantūras fakultāti.
 • 2019.gadā Ukrainā, Čerkasos ( Cherkasy, Ukrain) apmācījusi kolēģus – hematologus autologās cilmes šūnu transplantācijas programmā

Dr.Arnita Baklašova – ārsts – hematologs

 • 2016. gadā beigusi Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti;
 • 2019. gadā ieguvusi ārsta-speciālista kvalifikāciju internajā medicīnā;
 • 2022. gadā ieguvusi ārsta-speciālista kvalifikāciju hematoloģijā.

Sāra Krustiņa – koordinators


Virsmāsa Ingūna Rozentāle