Vienotais pieraksts: +371 67000610

Sociālā darba mērķis stacionārā ir palīdzēt personai, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot stacionāra ārstniecības personas.

Lai veiksmīgi tiktu risinātas visas pacienta problēmas un lai tiktu sasniegti ilgtspējīgi rezultāti, ir nepieciešama sadarbība, kas sniedzas ārpus vienas profesijas un sektora robežām. Nepieciešams jau iepriekš apzināties, ko ietver starpdisciplināra sadarbība un kādiem profesionāliem priekšnoteikumiem ir jābūt izpildītiem, lai šis darbs sekmētos.

Pacientu sociālajiem darbiniekiem piesaka ārstējošais ārsts, nodaļu vecākās māsas, radinieki, Sociālo dienestu sociālie darbinieki.

Sociālā dienesta darbinieki sniedz klātienes konsultācijas darba dienās no 8:00 – 16:30


Sociālo darbinieku kontaktinformācija

Stacionārs Speciālists e-pasts Tel.nr.
RAKUS stacionāru Sociālais dienests stacionārs “Gaiļezers” Anita Voitkeviča Sociālā dienesta vadītāja anita.voitkevica@aslimnica.lv +371 28688634, +371 67042811
Stacionārs “Gaiļezers” Lienite Siliņa lienite.silina@aslimnica.lv

 

+371 28685574,
+371 28688634, +371 67042811
Stacionāri “Latvijas Onkoloģijas centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs Irina Vatkoviča irina.vatkovica@aslimnica.lv +371 26397993,
+371 67042125
Stacionārs “Biķernieki”  

Rita Lēmane

Madara Kraukle

 

rita.lemane@aslimnica.lv

madara.kraukle@aslimnica.lv

+371 67038114,
+371 27853018
Stacionārs “Biķernieki” Tuberkulozes un plaušu slimību centra Ambulatorā daļa Olita Cakule – Ozoliņa olita.cakule@aslimnica.lv +371 26773075
Stacionārs “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Nataļja Stepanova natalja.stepanova@aslimnica.lv +371 67048219, +371 26445626