Vienotais pieraksts: +371 67000610

Multiplās sklerozes pacienta ceļš


Multiplās sklerozes vienības speciālisti


Multiplās sklerozes vienības vadītāja
Dr. med., docente Daina Pastare
Neiroloģe (virsārste vispārējā neiroloģijā)


Dr. Sandra Svilpe
Multiplās sklerozes vienības neiroloģe


Dr. Līga Mekša
Multiplās sklerozes vienības neiroloģe


Dr. Elīna Polunosika
Multiplās sklerozes vienības neiroloģe


Dr. Linda Kande
Multiplās sklerozes vienības neiroloģe


Marina Muceniece
Multiplās sklerozes vienības aprūpes māsa