Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ņemot vērā uz pierādījumiem balstītu ķirurģisko virzienu attīstības tendences un faktu, ka komplicētu žults ceļu un aizkuņģa dziedzera slimību skaits pieaug un šie slimnieki veido skaitliski lielāko slimnieku plūsmu, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikā ir izveidota specializēta Hepato-pankreato –biliārā (HPB) vienība.

HPB vienība veido specializētu ķirurģisku pacientu aprūpes modeli, kas ir balstīts un savlaicīgu komplicētu slimnieku atpazīšanu sākot ar brīdi, kad slimnieki iestājas stacionāros.

Nākošā etapā tiek nodrošināta precīza HPB patoloģijas aprūpes stratēģija, izvēloties visu nepieciešamo papildus diagnostikas spektru, kā ultrasonoskopiju pirms operācijas, ja nepieciešamas operācijas laikā un arī, lai nodrošinātu sekmīgu pēcoperācijas periodu. Pēc nepieciešamības tiek pielietota kodolmagnētiskās rezonanses tomogrāfija, datortomogrāfija, endoskopiskās izmeklēšanas metodes.

HPB vienības darbs organizēts cieši sadarbojoties visiem speciālistiem, kam jābūt iesaistītiem šo slimnieku aprūpē. Katra slimnieka ārstēšanas taktika tiek saskaņota nodrošinot kvalificētu specializētu ķirurgu konsultāciju kopā ar ultrasonoskopijas un radioloģijas speciālistiem. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti endoskopijas speciālisti.

Pateicoties tam, ka tika izveidota ultrasonoskopiskās ķirurģijas grupa un ieviesta žults ceļu endoskopiska diagnostika operācijas laikā, ir parādījusies jauna unikāla iespēja komplicētas žultsakmeņu slimības un arī aizkuņģa dziedzera slimību ķirurģijā.

Veicot operācijas Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikā, ir iespējams samazināt risku, kas saistīts ar grūtām endoskopiskām manipulācijām un tradicionāliem ķirurģijas veidiem un nodrošināt pacienta atveseļošanos daudz īsākā laikā ietaupot gan pacienta, gan valsts atvēlētos līdzekļus.

Pirms operācijas un pēc operācijas smagu slimnieku aprūpi nodrošina Intensīvas terapijas klīnikas un Toksikoloģijas un sepses klīnikas speciālisti.

Pēc stacionāra ārstēšanas slimniekiem tiek nodrošināts ambulatorās aprūpes modelis ar precīzu informāciju pacientam un ģimenes ārstam. Ambulatorā līmenī ir nodrošināta HPB vienības speciālistu konsultācija, un, ja nepieciešamas, tūlītēja atkārtota stacionēšana.

Visa HPB vienības darbība ir vērsta un pacienta drošību un visu ārstēšanas līmeņu nodrošināšanu. Tāpat tiek nodrošināta pacientu ārstēšanas rezultātu uzskaite un arhivēšana, lai nepieciešamībās gadījumā varētu precīzi restaurēt klīnisko situāciju iepriekšējās ārstēšanas etapos.

HPB vienība ir modernas ķirurģijas attīstības modelis, kas dod iespēju koncentrēt augsta līmeņa ķirurģijas, radioloģijas, endoskopijas, anestezioloģijas un intensīvas terapijas speciālistus nodrošinot izmaksu efektīvu un uz pacienta drošību vērstu specializētu ārstēšanu.

Vadošie Hepato-biliārās ķirurģijas speciālisti:

Ķirurģijas galvenais speciālists asoc. prof. Haralds Plaudis