Vienotais pieraksts: +371 67000610

Operāciju blokā ir 5 operāciju zāles, kas pilnībā nodrošina Oftalmoloģijas klīnikas, Valsts apdeguma centra, Ķirurģijas nodaļas un Ķirurģijas dienas stacionāra darbu.
Operācijas blokā strādā augsti kvalificētas operāciju māsa, rūpīgi māsu palīgi un jaunākais medicīnas personāls.

Visās operāciju zālēs ir mūsdienīgs operāciju un narkozes aprīkojums (t.sk. operāciju mikroskopi un aparatūra endoskopisko operāciju veikšanai).


Speciālisti:

Operāciju bloka virsmāsa: Irina Plotņikova