Vienotais pieraksts: +371 67000610
icon-info

Pacientiem slimnīca ir ārstniecības un atveseļošanās vieta. Ievēro to, plānojot sava tuvinieka apmeklējumu.

Tavs atbalsts tuviniekam, kurš atrodas stacionārā ir svarīga atveseļošanās procesa sastāvdaļa, tāpēc Tu esi laipni gaidīts.

Apmeklētāji var palīdzēt cilvēkiem ātrāk atgūties, kā arī palīdzēt mazināt trauksmi un stresu.

Slimnīcā esošās personas ziņā ir izlemt, vai viņš vēlas apmeklētājus, un viņam vienmēr ir tiesības atteikties no apmeklējuma.

Lūdzam pievērst uzmanību, ka dažādos stacionāros, klīnikās un nodaļās pacientu apmeklējumu kārtība var atšķirties.

Piemēram, intensīvās terapijas nodaļās vai nodaļās, kur ārstējas infekciju slimību pacienti – apmeklējumu noteikumi ir atšķirīgi. Tas ir tāpēc, lai mazinātu infekciju pārneses riskus un nodrošinātu pacientiem veselības stāvoklim atbilstošu režīmu, kas netraucētu atveseļošanās procesu.

  • Gadījumos, kad pacienta stāvoklis ir smags vai kritisks, pacienta apmeklējums ir pieļaujams arī ārpus noteiktā apmeklējuma laika, iepriekš to saskaņojot ar ārstējošo ārstu vai dežūrārstu.

Pacienta apmeklējuma laikā ārstējošajam ārstam vai dežūrārstam ir tiesības, nepieciešamības gadījumā, ierobežot apmeklētāju skaitu un apmeklējuma ilgumu, par to informējot apmeklētājus.

Vēršam uzmanību, ka  apmeklējuma ilgums nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) stundu, un pieļaujami 2 apmeklētāji vienā apmeklējuma reizē.  Apmeklētājiem ir pienākums ievērot slimnīcas personāla un apsardzes darbinieku norādījumus.