Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kārtējā dalībnieku sapulce 2024.gada 29.maijā, plkst.14.00, Rīgā, Hipokrāta ielā 2.

Darba kārtībā:  Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

  1. Apstiprināt Sabiedrības 2023.gada pārskatu.
  2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2023.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.