Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārkārtas dalībnieku sapulce 2024.gada 6.feburārī plkst.10.00 attālinātā veidā.

Darba kārtībā: Dalībnieku sapulces piekrišana vispārīgās vienošanās slēgšanai ar iepirkumā “Anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegāde” (ID Nr. RAKUS 2023/28K) izvēlētajiem pretendentiem.

Pieņemtais lēmums:

Kapitāla daļu turētāja pārstāve atbilstoši Slimnīcas statūtu 17.2. apakšpunktā noteiktajam, izvērtējot Slimnīcas valdes sniegto informāciju un  Slimnīcas padomes sniegto pozitīvo atzinumu, nolēma:

piekrist vispārīgās vienošanās slēgšanai iepirkuma “Anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi” (ID Nr. RAKUS 2023/28K), rezultātā ar “A.Medical” SIA, “AB Medical Group Riga” SIA, “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija” SIA, “B.Braun Medical” SIA, “DM PREMIUM” SIA, “Elvim” SIA, “Interlux” SIA, “MedBalt” SIA, “Medeksperts” SIA, “Medika GN” SIA, “Medilink” SIA, “Mediq Latvija” SIA, “NMS ELPA” SIA, “OneMed” SIA, “Oribalt Rīga” SIA, “R.A.L.” SIA, “Remedine” SIA, “Tradintek” SIA, “UniKon” SIA, Molnlycke Health Care OU, “Arbor Medical Korporācija” SIA, “Caerus Distribution” SIA, Triolab Oy, UAB “RENALFARMA” filiāle Latvijā, UAB MedUS Medical Latvijas filiāle par anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi Slimnīcas stacionāriem par kopējo summu 5 347 796,53 EUR bez PVN (6 470 833,80 EUR ar PVN), nosakot vispārīgās vienošanās darbības termiņu 24 mēneši.