Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārkārtas dalībnieku sapulce 2024.gada 25.martā plkst.11.30 attālinātā veidā.

Darba kārtībā: Dalībnieku sapulces piekrišana vispārīgās vienošanās slēgšanai ar iepirkumā “Invazīvās radioloģijas manipulāciju vienreizējās lietošanas materiālu un instrumentu piegāde” (ID Nr. RAKUS 2023/79K) izvēlētajiem pretendentiem.

Pieņemtais lēmums:

Kapitāla daļu turētāja pārstāve atbilstoši Slimnīcas statūtu 17.2. apakšpunktā noteiktajam, izvērtējot Slimnīcas valdes sniegto informāciju  un  Slimnīcas padomes sniegto pozitīvo atzinumu, nolēma:

piekrist vispārīgās vienošanās slēgšanai, iepirkuma “Invazīvās radioloģijas manipulāciju vienreizējās lietošanas materiālu un instrumentu piegāde” (ID Nr. RAKUS 2023/79K), rezultātā ar SIA “AmberCell Solutions”, UAB “Bonameda”, SIA “Arbor Medical Korporācija”, UAB “Ilsanta” filiāle, SIA “Tradintek”, SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”, SIA “Scanmed”, Penumbra Europe GMbH, SIA “Tamro”, SIA “Biotronik Baltija”, SIA “Elvim”, SIA “A.Medical”, UAB “Formedics”, UAB “Partema medicus”, AS “Proximo Baltic”, UAB “Baltics Medical”, SIA “DM Premium”, OU “LTMed”, SIA “PEAN”, Euromedical spol s.r.o., SIA “Medeksperts”, SIA “Latamer”, SIA “OneMed”, SMIS International OÜ, SIA “Magnum Medical”, SIA “Medasistents”, SIA “Caerus Distribution”, UAB “Barameda”, SIA “R.A.L.”, SIA “MRB Projekts”, SIA “B.Braun Medical”, Molnlyche Health Care OÜ, SIA “Interlux” par invazīvās radioloģijas manipulāciju vienreizējās lietošanas materiālu un instrumentu piegādi Slimnīcas stacionāriem par kopējo summu 11 271 986,26 EUR bez PVN (13 639 103,37 EUR ar PVN), nosakot vispārīgās vienošanās darbības termiņu 24 mēneši.