Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārkārtas dalībnieku sapulce 2024.gada 19.aprīlī plkst.12.30 attālinātā veidā.

Darba kārtībā: Dalībnieku sapulces piekrišana vispārīgās vienošanās slēgšanai ar iepirkumā “Medikamentu un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētās pārtikas piegāde ārstniecības procesa nodrošināšanai” (ID Nr. RAKUS 2023/109K) izvēlētajiem pretendentiem.

Pieņemtais lēmums:

Kapitāla daļu turētāja pārstāve atbilstoši Slimnīcas statūtu 17.2. apakšpunktā noteiktajam, izvērtējot Slimnīcas valdes sniegto informāciju  un  Slimnīcas padomes sniegto pozitīvo atzinumu, nolēma:

piekrist vispārīgās vienošanās slēgšanai, iepirkuma “Medikamentu un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētās pārtikas piegāde ārstniecības procesa nodrošināšanai” (ID Nr. RAKUS 2023/109K), rezultātā ar “A.Medical” SIA, “ABC pharma” SIA, Farmaceitiskā firma ANISS SIA, “Arbor Medical Korporācija” SIA, “Baltijas Terapeitiskais Serviss” SIA, “B. Braun Medical” SIA, “Baltijas Dialīzes Serviss” SIA, “ELPIS” SIA, “ELVIM” SIA, “GP Nord” SIA, “Jelgavfarm” SIA, “Magnum Medical” SIA, “Medelens+” SIA, “Olainfarm” AS, “Oribalt Rīga” SIA, “RECIPE PLUS” AS, “SAULES APTIEKA”, SAULES APTIEKA 10 SIA, “Signamed” SIA, “TAMRO” SIA, “UNIFARMA” SIA, “Vakcīna” SIA, “Wogen Pharm” SIA par medikamentu un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētās pārtikas piegādi ārstniecības procesa nodrošināšanai, par kopējo summu 24 078 232,99 EUR bez PVN (29 134 661,92 EUR ar PVN), nosakot vispārīgās vienošanās darbības termiņu 24 mēneši.