Vienotais pieraksts: +371 67000610

Darba kārtībā:

Dalībnieku sapulces  piekrišana līguma Par laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanu, paredzot testēšanas procesa automatizāciju: klīniskā ķīmija un imūnķīmija – klīniskās ķīmijas un imūnķīmijas izmeklējumi ar automatizāciju noslēgšanai.

Pieņemtais lēmums:

Piekrist līguma slēgšanai atklāta konkursa, ID Nr. RAKUS 2021/64K, “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana, paredzot testēšanas procesa automatizāciju” rezultātā (Iepirkuma 9. daļā) ar SIA “Roche Latvija” par laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanu, paredzot testēšanas procesa automatizāciju (klīniskā ķīmija un imūnķīmija – klīniskās ķīmijas un imūnķīmijas izmeklējumi ar automatizāciju), par kopējo  summu 5 623 492,53 EUR (bez PVN) un līguma darbības termiņu pieci gadi vai līdz līguma noteiktās summas izlietojumam.