Vienotais pieraksts: +371 67000610

Darba kārtībā:

Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšana.

Pieņemtie lēmumi:

  1. Apstiprināt Sabiedrības 2022.gada pārskatu.
  2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2022.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.