Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārkārtas dalībnieku sapulce 2022.gada 5.decembrī plkst.11:00 Brīvības ielā 72, Rīgā (attālināti).

Darba kārtībā:

Dalībnieku sapulces piekrišana līguma “Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu pacientiem” noslēgšanai.

Pieņemtais lēmums:

Piekrist līguma slēgšanai, iepirkuma “Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu pacientiem” (ID Nr. RAKUS 2022/55K), rezultātā ar personu apvienību „Aleks un V Concord Service Group CNC” par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu pacientiem par kopējo līguma summu EUR 11 640 605,13 bez PVN (EUR 14 085 132,21ar PVN) un līguma darbības termiņu 36 (trīsdesmit seši) mēneši ar iespēju pagarināt līguma darbības laiku vēl uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem.