Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārkārtas dalībnieku sapulce 2021.gada 8.oktobrī plkst.14:00 Brīvības ielā 72, Rīgā (attālināti).

Darba kārtībā:

Dalībnieku sapulces piekrišana līguma Par reaģentu un piederumu piegādi SARS-CoV-2 noteikšanai un apstiprinošai diagnostikai kopā ar aparatūru noslēgšanai.

Pieņemtais lēmums:

Piekrist līguma slēgšanai atklāta konkursa ID Nr. RAKUS 2021/51K “Reaģentu un piederumu piegāde SARS-CoV-2 noteikšanai un apstiprinošai diagnostikai” rezultātā ar SIA „Roche Latvija” par reaģentu un piederumu piegādi SARS-CoV-2 noteikšanai un apstiprinošai diagnostikai kopā ar aparatūru, par kopējo summu EUR 1 996 800,00 EUR bez PVN.