Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārkārtas dalībnieku sapulce 2021.gada 6.septembrī plkst.11:30 Brīvības ielā 72, Rīgā (attālināti).

Darba kārtībā:

Dalībnieku sapulces piekrišana līguma par Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas, pārbūves un remonta darbiem SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdījumā vai īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos.

Pieņemtie lēmumi:

Piekrist līguma slēgšanai atklāta konkursa Nr. RAKUS 2021/57K “Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas, pārbūves un remonta darbiem SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdījumā vai īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos” rezultātā ar vispārīgās vienošanās pretendentiem – Pilnsabiedrību “AKN”, SIA “Guliver”, SIA “A.P.E. Build”,  SIA “LVS Building”,  SIA “LC būve” par kopējo summu 3 000 000,00 EUR bez PVN (3 630 000,00 EUR ar PVN) ar termiņu 3 gadi no vienošanās noslēgšanas brīža.