Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārkārtas dalībnieku sapulce 2021.gada 4.jūnijā plkst.11:00 Brīvības ielā 72, Rīgā (attālināti).

Darba kārtībā:

Dalībnieku sapulces piekrišana līguma „Par oftalmoloģijas preču un materiālu piegādi” noslēgšanai.

Pieņemtais lēmums:

Piekrist līguma slēgšanai atklāta konkursa „Oftalmoloģijas preču un materiālu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. RAKUS 2020/134K) rezultātā ar:

SIA “NMS Elpa” par oftalmoloģijas preču un materiālu piegādi par kopējo summu 2 471 584,20 EUR bez PVN (2 990 616,88 EUR ar PVN 21%) ar līguma termiņu 24 mēneši.