Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārkārtas dalībnieku sapulce 2021.gada 23.septembrī plkst.11:00 Brīvības ielā 72, Rīgā (attālināti).

Darba kārtībā:

Dalībnieku sapulces piekrišana līguma slēgšanai sarunu procedūras “Reaģentu un piederumu piegāde bakterioloģiskiem izmeklējumiem un tuberkulozes diagnostikai”, iepirkuma ID: RAKUS 2021/75S, rezultātā.

Pieņemtais lēmums:

Piekrist līguma slēgšanai sarunu procedūras “Reaģentu un piederumu piegāde bakterioloģiskiem izmeklējumiem un tuberkulozes diagnostikai”, iepirkuma ID: RAKUS 2021/75S, rezultātā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Diamedica” par summu 1 374 830,16 EUR bez PVN un līguma darbības termiņu 4 gadi.