Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 9. jūlijā plkst. 11:30, Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces piekrišana par iepirkumu “Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas, pārbūves un remonta darbiem SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdījumā vai īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos” veikšanu.

2. Dalībnieku sapulces piekrišana par iepirkuma “Medicīnas preces personāla individuālās aizsardzības nodrošināšanai” veikšanu.

Pieņemtie lēmumi:

1. piekrist iepirkumam “Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas, pārbūves un remonta darbiem SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdījumā vai īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos” organizēšanai par kopējo iepirkuma summu līdz EUR 1 500 000 bez PVN (EUR 1 815 000 ar PVN) apmērā ar vispārīgās vienošanās termiņu 30 mēneši.

2. piekrist iepirkuma “Medicīnas preces personāla individuālās aizsardzības nodrošināšanai” organizēšanai par kopējo ieprikuma summu līdz EUR 4 000 000 bez PVN ar līguma termiņu 6 (seši) mēneši, kā arī atbalstīt Sabiedrības padomes iniciatīvu šā iepirkuma centralizētu organizēšanu kopīgi ar VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” un VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” ar mērķi nodrošināt finansiāli izdevīgāku cenu un citus līguma nosacījumus.