Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 8. maijā plkst.12:00, Brīvības iela 72, Rīga.

Dienas kārtība:

Dalībnieku sapulces piekrišana līguma „Par COVID-19 pacientu paraugu paņemšanas un transportēšanas piederumu ārkārtas piegādi” noslēgšanai.

Pieņemtais lēmums:

Atļaut slēgt darījumu ārkārtas iepirkuma “COVID-19 pacientu paraugu paņemšanas un transportēšanas piederumu ārkārtas piegāde” rezultātā ar SIA “Hydrox” par kopējo summu līdz EUR 91 500 (bez PVN) (EUR 110 715,00 ar PVN).