Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 8. jūnijā plkst. 9:00, Brīvības iela 72, Rīga.

Dienas kārtība:

Dalībnieku sapulces piekrišana līguma noslēgšanai ārkārtas iepirkuma „Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde” (iepirkuma id. Nr. RAKUS 2020/63MK) (turpmāk tekstā – arī Ārkārtas iepirkums), rezultātā.

Pieņemtais lēmums:

atļaut slēgt līgumu ārkārtas iepirkuma „Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde” (iepirkuma id. Nr. RAKUS 2020/63MK) rezultātā ar SIA “Tradintek” par anestēzijas iekārtu piegādi par kopējo summu – EUR 141 950.00 bez PVN (EUR 171 759.50 ar PVN).