Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 4.septembrī plkst.11.00, Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtībā:

  1. Dalībnieku sapulces piekrišana līguma par „Ražotāju „Philips Medical Systems” un „Gulmay Medical” iekārtu servisa apkalpošana un tehniskā uzraudzība” noslēgšanai.
  2. Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkumam “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošana un pārbūve, kā arī liftu nomaiņa un izbūve (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)”.
  3. Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkumam “Lineāro paātrinātāju un papildiekārtu profilaktisko apkopju, korektīvo un remontdarbu pakalpojumu nodrošināšana”.

Pieņemtie lēmumi:

  1. atļaut slēgt darījumu iepirkuma “Ražotāju “Philips Medical Systems” un “Gulmay Medical” iekārtu servisa apkalpošana un tehniskā uzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr. RAKUS 2020/83S)  rezultātā ar piegādātāju SIA “Arbor Medical Korporācija” par kopējo summu EUR 540 750 bez PVN (EUR 654 307,50 ar PVN) ar līguma termiņu 2 (divi) gadi.
  2. atbalstīt iepirkuma “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošana un pārbūve, kā arī liftu nomaiņa un izbūve (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)” organizēšanu  par kopējo iepirkuma  summu līdz EUR 20 000 000 bez PVN (EUR 24 200 000 ar PVN).
  3. atbalstīt iepirkuma “Lineāro paātrinātāju un papildiekārtu profilaktisko apkopju, korektīvo un remontdarbu pakalpojumu nodrošināšana” organizēšanu par kopējo iepirkuma summu līdz EUR 1 850 000 bez PVN (EUR 2 238 500 ar PVN) apmērā ar līguma darbības termiņu 2 gadi.