Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 31. martā plkst. 11.00, Brīvības iela 72, Rīga.

Dienas kārtība:

Dalībnieku piekrišana līguma ar SIA Hydrox par RNS/DNS izdalīšanas reaģentu komplektu un SARS -Co-V2 diagnostisko reaģentu komplektu ārkārtas piegādi noslēgšanai.

Pieņemtais lēmums:

Atļaut slēgt līgumu ar SIA “Hydrox” par RNS/DNS izdalīšanas reaģentu komplektu un SARS -Co-V2 diagnostisko reaģentu komplektu ārkārtas piegādi, par kopējo līguma summu EUR 602700,00 bez PVN (697767, 00 ar PVN).