Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 29. maijā plkst.12:00, Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtība:

Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšana.

Pieņemtie lēmumi:

1.    Apstiprināt Sabiedrības 2019.gada pārskatu.

2.    Uzdot Sabiedrības valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam turpināt uzlabot Sabiedrības darbības efektivitāti, uzlabojot un stabilizējot finanšu situāciju.

3.   Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2019.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.