Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020.gada 28.decembrī plkst.12:30  Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtībā:

Dalībnieku sapulces piekrišana darījuma slēgšanai par dabas gāzes piegādi ar SIA “Elenger”.

Pieņemtais lēmums:

piekrist līgumu slēgšanai atklāta konkursa “Dabas gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. PSKUS 2020/107, iepirkuma priekšmeta 3.daļa “Dabas gāzes piegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”” rezultātā  ar SIA “Elenger” par dabas gāzes piegādi SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” par kopējo summu 1 200 000,00 EUR bez PVN (14.81 EUR/1MWh), ar līguma darbības termiņu 18 (astoņpadsmit) mēneši.