Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 25.septembrī plkst.11.00, Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtībā:

  1. Dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana līguma „Par ražotāja „GE Medical systems”, DICOM 3 attēlu arhivācijas servera „CentricityTM” ar paplašinājumu, web servera un pārlūkprogrammas profilaktisko apkopi, remontdarbiem un detaļu nomaiņu” noslēgšanai.
  2. Dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana iepirkuma “Medicīnisko preču un materiālu piegāde operatīvās ķirurģiskās darbības nodrošināšanai” veikšanai.
  3. Dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana iepirkuma “Sertificētu ārstu pakalpojumi mikroķirurģijas programmas un citu mikroķirurģijas pakalpojumu nodrošināšanai SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pacientiem” veikšanai.
  4. Dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana iepirkuma “Dabas gāze piegāde” veikšanai.
  5. Dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana līguma “Par datortomogrāfijas iekārtas piegādi stacionāra “Gaiļezers” Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā” noslēgšanai; līguma “Par ar datortomogrāfijas iekārtu saderīga Bolusa injektora (3 gab.) piegādi” noslēgšanai, līguma “Par divu datortomogrāfijas iekārtu piegādi: stacionāram “Biķernieki” un stacionāram “Latvijas Onkoloģijas centrs”” noslēgšanai.

Pieņemtie lēmumi:

  1. atļaut slēgt darījumu sarunu procedūras „Par ražotāja “GE Medical systems”, DICOM 3 attēlu arhivācijas servera „CentricityTM” ar paplašinājumu, web servera un pārlūkprogrammas profilaktisko apkopi, remontdarbiem un detaļu nomaiņu” rezultātā ar SIA “Tradintek” par kopējo līguma summu EUR 99 000,00 bez PVN, EUR 119 790,00 ar PVN,  ar līguma termiņu 2 (divi) gadi.
  2. atbalstīt iepirkuma “Medicīnisko preču un materiālu piegāde operatīvās ķirurģiskās darbības nodrošināšanai” organizēšanu par kopējo iepirkuma summu līdz EUR 12 000 000 bez PVN (EUR 14 520 100 ar PVN), ar līguma termiņu 2 gadi.
  3. atbalstīt  iepirkuma “Sertificētu ārstu pakalpojumi mikroķirurģijas programmas un citu mikroķirurģijas pakalpojumu nodrošināšanai SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pacientiem” organizēšanu par kopējo iepirkuma summa līdz EUR 3 000 000 (bez PVN) apmērā, paredzot, ka iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma termiņš ir 12 mēneši, ar iespēju pagarināt līguma darbības laiku vēl uz 12 mēnešiem, bet līguma kopējam termiņam nepārsniedzot 24 mēnešus.
  4. atbalstīt iepirkuma “Dabasgāzes piegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”” organizēšanu ar plānoto dabasgāzes iepirkuma apjomu 41 000 MWh, plānoto iepirkuma summu līdz EUR 1 200 000 bez PVN (EUR 1 452 000 ar PVN), ar līguma termiņu 18 (astoņpadsmit) mēneši.
  5. atļaut slēgt darījumus iepirkuma „Trīs datortomogrāfijas iekārtu iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”” rezultātā ar SIA “Tradintek” par datortomogrāfijas iekārtas piegādi stacionāra “Gaiļezers” Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā par kopējo summu EUR 595 197,00 bez PVN (EUR 720 188,37 ar PVN) un par ar datortomogrāfijas iekārtu saderīga Bolusa injektora (3 gab.) piegādi par kopējo summu EUR 108 309,00 bez PVN (EUR 131 053,89 ar PVN), kā arī līguma slēgšanai ar SIA “Arbor Medical Korporācija“ par divu datortomogrāfijas iekārtu piegādi stacionāram “Biķernieki” un stacionāram “Latvijas Onkoloģijas centrs” par kopējo summu EUR 799 300,00 bez PVN (EUR 967 153,00 ar PVN).