Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 23. novembrī plkst. 12:30, Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtībā:

1. Dalībnieku sapulces piekrišana darījuma slēgšanai par medicīnisko preču un materiālu piegādi invazīvās kardioloģijas un aritmoloģijas procedūru nodrošināšanu ar SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”, SIA “Biotronik Baltija”, SIA “MRB PROJEKTS”, UAB “Ilsanta” filiāle Latvijā.

Pieņemtie lēmumi:

Piekrist līguma slēgšanai atklāta konkursa “Medicīnisko preču un materiālu piegāde invazīvās kardioloģijas un aritmoloģijas procedūru nodrošināšanai” (iepirkuma id. Nr. RAKUS 2020/66K) rezultātā ar:

1. SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija” par summu EUR 1 797 001,96 bez PVN (EUR 2 174 372,37 ar PVN);

2. SIA “Biotronik Baltija” par summu EUR 1 202 448,00 bez PVN (EUR 1 454 962,08 ar PVN);

3. SIA “MRB PROJEKTS” par summu EUR 1 083 640,00 bez PVN (EUR 1 311 204,40 ar PVN);

4. UAB “Ilsanta” filiāli par summu EUR 1 676 499,96 bez PVN (EUR 2 028 564,95 ar PVN) ar līgumu darbības termiņu 24 (divdesmit četri) mēneši.