Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 2. jūnijā plkst.16:30, Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtība:

Dalībnieku sapulces piekrišana līgumu noslēgšanai ārkārtas iepirkuma „Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde” (iepirkuma id. Nr. RAKUS 2020/50MK)  rezultātā.

Pieņemtie lēmumi:

Atļaut slēgt darījumus ārkārtas iepirkuma „Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde” (iepirkuma id. Nr. RAKUS 2020/50MK) rezultātā ar:

  1. SIA “Arbor Medical Korporācija“ par centrālās pacienta novērošanas sistēmas piegādi par kopējo summu EUR 129 740.00 bez PVN (EUR 156985.40 ar PVN);
  2. SIA “Arbor Medical Korporācija“ par pārvietojamās palātas rentgeniekārtas (digitāla) piegādi par kopējo summu EUR 60 000.00 bez PVN (EUR 72600.00 ar PVN);
  3. SIA “Arbor Medical Korporācija“ par pacientu funkcionālo elektrisko gultu ar papildaprīkojumu piegādi par kopējo summu EUR 727 770.00 bez PVN (EUR 880601.70 ar PVN);
  4. SIA “Tradintek“ par ultrasonogrāfijas iekārtas Covid-19 pacientu diagnostikai piegādi par kopējo summu – EUR 59 215.00 bez PVN (EUR 71650.15 ar PVN).