Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 18. martā plkst. 8.30, Brīvības iela 72, Rīga.

Dienas kārtība:

1. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem;

2. Par uzdevumu Sabiedrības valdei.

Pieņemtie lēmumi:

1. Izteikt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā (Pielikumā);

1.2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistrā iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.

2. Uzdot Sabiedrības valdei informēt Sabiedrības padomi par visiem darījumiem, kas noslēgti attiecībā par precēm un pakalpojumiem, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, ārstniecībai un šo pasākumu organizēšanai.