Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 12. jūnijā plkst.14:30, Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtība:

Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkuma “Medicīnisko preču un materiālu piegāde invazīvās kardioloģijas un aritmoloģijas procedūru nodrošināšanai” veikšanai.

Pieņemtie lēmumi:

Piekrist iepirkuma „Medicīnisko preču un materiālu piegāde invazīvās kardioloģijas un aritmoloģijas procedūru nodrošināšanai” organizēšanai par kopējo iepirkuma summa līdz EUR 11 110 000 bez PVN (EUR 13 443 100 ar PVN), ar  līguma termiņu – 2 gadi.