Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācija  par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījumā pa amatu grupām (bruto, EUR)

2024.gada maijs
Amatu skaits Vid. darba samaksa mēn. EUR  (bruto) Tai skaitā :
Amatalga Ārējos normatīvos aktos noteiktās piemaksas Iekšējos normatīvos aktos noteiktās piemaksas Pārējās izmaksas no darba algas fonda
Ārsti (bez rezidentiem), laboratorijas speciālisti, funkcionālie speciālisti 781.65 4760.54 2813.45 1074.97 839.82 32.30
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas – māsas, laboranti, radiologa asistenti 1447.00 2566.05 1727.60 639.19 170.90 28.36
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas  – māsu palīgi 348.25 1607.55 1066.02 493.87 27.67 20.00
Ārstnieciskā darba atbalsta personāls 481.01 1436.70 1252.90 87.11 46.35 50.34
Administratīvais personāls 138.05 2465.72 2308.98 125.33 5.09 26.32
Saimnieciski apkalpojošais personāls 231.10 1240.29 1061.01 165.39 1.88 12.02
Ārstnieciskā procesa nodrošinājuma personāls 107.80 1545.57 1493.70 28.18 6.52 17.17
Sanitāri, medicīnas asistenti 632.75 1444.46 986.88 407.15 34.36 16.07