Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācija  par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījumā pa amatu grupām (bruto, EUR)

2022.gada jūlijs
Amatu skaits Vid. darba samaksa mēn. EUR  (bruto) Tai skaitā :
Amatalga Ārējos normatīvos aktos noteiktās piemaksas Iekšējos normatīvos aktos noteiktās piemaksas Pārējās izmaksas no darba algas fonda
Ārsti (bez rezidentiem), laboratorijas speciālisti, funkcionālie speciālisti 736.75 4090.05 2915.20 332.60 796.52 45.73
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas – māsas, laboranti, radiologa asistenti 1477.98 2155.96 1698.58 225.01 195.32 37.05
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas  – māsu palīgi 333.75 1244.79 1017.35 147.60 54.63 25.21
Ārstnieciskā darba atbalsta personāls 460.98 1257.18 1117.80 44.07 72.05 23.26
Administratīvais personāls 131.20 2073.37 1911.33 39.27 19.04 103.73
Saimnieciski apkalpojošais personāls 231.10 967.93 924.06 29.39 5.30 9.18
Ārstnieciskā procesa nodrošinājuma personāls 90.10 1149.76 1104.69 12.17 27.63 5.27
Sanitāri, medicīnas asistenti 639.00 1270.69 1000.79 163.59 81.88 24.43