Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta ieviešana 2015. gada I ceturksnī


ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ietvaros 2015.gada I ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

– SIA „LC būve” 2015.gada 23.martā pabeidza Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas būvdarbu izpildi stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”.
Būvdarbi tika veikti stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” korpusos A, B, G, E, F kopējā plātībā 3 126,91 m2.
Šobrīd tiek kārtota dokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā.

– SIA “FABRUM” nodrošināja Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas būvdarbu būvuzraudzību.

– SIA “TECTUM” nodrošināja Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas būvdarbu autoruzraudzību.

  

Projekta ieviešana 2015.gada II ceturksnī


ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ietvaros 2015.gada II ceturksnī tika nodrošināti pasākumi objekta „Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas būvdarbi” nodošanai ekspluatācijā.

25.06.2015. saņemts Rīgas pilsētas Būvvaldes akts par objekta „Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas rekonstrukcijas būvdarbi” Rīgā, Hipokrāta ielā 4, pieņemšanu ekspluatācijā.