Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta ieviešana 2014.gada I ceturksnī


ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ietvaros 2014.gada I ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

– 31.01.2014. IUB mājas lapā publicēti atklāta konkursa Nr.RAKUS 2013/80K/ERAF “Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas darbi stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”” rezultāti. Piegādātājs: SIA “LC Būve” (40003038782). Līgumcena: 1 853 863,27 EUR bez PVN.
2014.gada martā atklāta konkursa rezultāti saskaņoti atbilstoši Ministru prezidenta rezolūcijai Nr.2012-REZ-111-1/104-1986.
Uzsākta līguma parakstīšana.

– 21.02.2014. iepirkuma Nr.RAKUS 2013/94M/ERAF “Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība” komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma uzvarētāju – SIA “FABRUM”, Līgumcena: EUR 6 939,86 bez PVN.
Uzsākta līguma parakstīšana.

Projekta ieviešana 2014.gada II ceturksnī


ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ietvaros 2014.gada II ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

– 24.03.2014. ar SIA „LC būve” noslēgts līgums Nr.ERAF/B8-2014/166 par Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas būvdarbiem stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”. Darbu izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas brīža.
Pārskata periodā objektā veikti demontāžas darbi, kā arī ar iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju saistītie būvdarbi.

– 24.03.2014. ar SIA “FABRUM” noslēgts līgums Nr.ERAF/B8-2014/165 par Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas darbu būvuzraudzību.

Projekta ieviešana 2014.gada III ceturksnī


ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ietvaros 2014.gada III ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

– SIA „LC būve” 24.03.2014. noslēgtā līguma Nr.ERAF/B8-2014/166 ietvaros turpina veikt Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas būvdarbus stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”. Darbu izpildes termiņš: 23.03.2015.

– SIA “FABRUM” 24.03.2014. noslēgtā līguma Nr.ERAF/B8-2014/165 ietvaros nodrošina Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas darbu būvuzraudzību.

Projekta ieviešana 2014.gada IV ceturksnī


ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ietvaros 2014.gada IV ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

– SIA „LC būve” 24.03.2014. noslēgtā līguma Nr.ERAF/B8-2014/166 ietvaros turpina veikt Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas būvdarbus stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”. Būvdarbi tiek veikti stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” korpusos A, B, G, E, F. Darbu izpildes termiņš: 23.03.2015.

– SIA “FABRUM” nodrošina Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas būvdarbu būvuzraudzību.

– SIA “TECTUM” nodrošina Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas būvdarbu autoruzraudzību.