Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta ieviešana 2013. gada I ceturksnī


Turpinās rekonstrukcijas darbi Stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusā. Darbus atbilstoši noslēgtajam līgumam veic SIA „RE&RE”. Darbi noris divās kārtās. Atbilstoši būvdarbiem tiek veikta darbu būvuzraudzība un autoruzraudzība. Plānotais rekonstrukcijas darbu izpildes laiks: 2013.gada aprīlis.

Projekta ieviešana 2013. gada II ceturksnī


ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros 2013.gada II ceturksnī no SIA „Re&Re” puses tika pabeigti stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa rekonstrukcijas darbi. Objekts tiek pieņemts ekspluatācijā no Rīgas pilsētas Būvvaldes puses.

Projekta ieviešana 2013. gada III ceturksnī


ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros 2013.gada III ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:
2013.gada 12.septembrī  Stacionāra „Gaiļezers” konferenču zālē  notika Preses konference, kurā piedalījās Veselības ministre, SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” valde, masu mediju pārstāvji. Preses konferencē SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Attīstības direktors I.Trofimovs informēja par ERAF projekta sasniegtajiem  rezultātiem:
https://www.aslimnica.lv/lv/saturs/projektu-ieviesana

Projekta ieviešana 2013. gada IV ceturksnī


Ņemot vērā, ka ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros plānotās aktivitātes ir pabeigtas, 2013.gada IV ceturksnī tika uzsākta projekta noslēguma dokumentācijas sagatavošana.