Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta ieviešana 2013. gada I ceturksnī


ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ietvaros tiek realizētas aktivitātes – stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa telpu rekonstrukcijas II kārta un stacionāra „Gaiļezers” operāciju bloka rekonstrukcija un operāciju bloka tehnoloģiju piegāde un montāža. Turpinās gada nogalē uzsāktie 7.korpusa telpu rekonstrukcijas II kārtas darbi, kas saistīti ar  stacionāra 1. stāvā izvietotās radioloģiskās diagnostikas telpu iekšējo apdari. Atbilstoši  2012. gada 11. jūnijā noslēgtajam līgumam darbus veic  SIA „RE&RE”.

Atbilstoši Ministru prezidenta 2012.gada 16.oktobra rezolūcijai par plānotajiem iepirkumiem, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” sagatavoto atklāta konkursa „Stacionāra „Gaiļezers” Operāciju bloka rekonstrukcija” nolikuma projektu iesniedza Veselības ministrijai. Tika saņemti atzinumi no Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas. Pēc minēto iestāžu saskaņojuma saņemšanas, iepirkuma dokumentācija tika izskatīta 2013.gada 22.janvāra Ministru kabineta sēdē (protokols Nr.5, 37.§).

2013.gada 25.janvārī izsludināts atklāts konkurss „Stacionāra „Gaiļezers” operāciju bloka rekonstrukcija”, RAKUS/2012/101K/ERAF, saskaņā ar SIA „Ozola&Bula, arhitektu birojs” izstrādāto tehnisko projektu. Piedāvājumu atvēršanas termiņš 2013.gada 25.aprīlis. 2013.gada 19.februāra Ministru kabineta sēdē (protokols Nr.10, 18.§) tika izskatīta sagatavotā atklāta konkursa „Operāciju bloka tehnoloģiju piegāde un montāža” dokumentācija.

Projekta ieviešana 2013. gada II ceturksnī


ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”” ietvaros 2013.gada II ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

  • Tika pieņemts lēmums par atklāta konkursa Nr. RAKUS 2012/101K/ERAF “Stacionāra “Gaiļezers” Operāciju bloka rekonstrukcija” rezultātiem. Par konkursa rezultātiem iesniegta sūdzība. Notiek sūdzības izskatīšana no Iepirkumu un uzraudzības biroja komisijas puses.
  • Tika veikti grozījumi atklāta konkursa Nr.RAKUS 2012/102K/ERAF «Stacionāra “Gaiļezers” Operāciju bloka iebūvējamās medicīnas tehnoloģijas» dokumentācijā, paredzot piedāvājumu atvēršanu 10.07.2013. Grozījumi publicēti Iepirkumu un uzraudzības biroja mājas lapā.

Projekta ieviešana 2013. gada III ceturksnī


ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”” ietvaros 2013.gada III ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

• Izskatīta sūdzība par atklāta konkursa Nr. RAKUS 2012/101K/ERAF “Stacionāra “Gaiļezers” Operāciju bloka rekonstrukcija” rezultātiem. IUB pieņēmis lēmumu – atļaut slēgt līgumu.
2013. gada 12.septembrī noslēgts līgums ar SIA „Re&Re” par Stacionāra “Gaiļezers” Operāciju bloka rekonstrukciju. Saņemta būvatļauja, uzsākti rekonstrukcijas darbi.

• Pieņemts lēmums par atklāta konkursa Nr.RAKUS 2012/102K/ERAF «Stacionāra “Gaiļezers” Operāciju bloka iebūvējamās medicīnas tehnoloģijas»  rezultātiem.  Par konkursa rezultātiem tika iesniegta sūdzība, kas vēlāk tika atsaukta. Tiek gatavoti līgumi slēgšanai ar izvēlētajiem piegādātājiem.

Projekta ieviešana 2013. gada IV ceturksnī


ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”” ietvaros 2013.gada IV ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

– 12.09.2013. ar SIA “RE&RE” noslēgtā līguma Nr.ERAF/B8-2013/332 ietvaros stacionāra “Gaiļezers” Operāciju blokā veikti demontāžas darbi, betonēšanas darbi, ar ventilāciju, aukstumapgādi, elektroapgādi saistītie darbi un citi celtniecības darbi saskaņā starp pasūtītāju un izpildītāju saskaņoto darbu veikšanas grafiku.

– Uz 07.11.2013. pabeigta līgumu slēgšana ar atklāta konkursa Nr.RAKUS 2012/102K/ERAF «Stacionāra “Gaiļezers” Operāciju bloka iebūvējamās medicīnas tehnoloģijas» izvēlētajiem piegādātajiem. Tehnoloģiju piegādes tiek veiktas atbilstoši Operāciju bloka rekonstrukcijas darbu izpildes gaitai.