Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta īstenošanas aktualitātes 2012. gada 1. ceturksnī


2012.gada 1.ceturksnī ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir īstenojusi šādas galvenās darbības:

–          2012. gada 26. martā   ar SIA „Tradintek” noslēgts līgums par fukncionālo hidraulisko palātu gultu piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā – 812 gab. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2012.gada jūnijs.

–          2012. gada 26. martā   ar SIA „Scanmed” noslēgts līgums par fukncionālo hemodialīzes krēslu piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā – 8 gab. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2012.gada jūnijs.

–          2012. gada 26. martā   ar SIA „Arbor Medical Korporācija” noslēgts līgums par intensīvās terapijas gultu – 11 gab. un funkcionālo elektromehānisko palātu gultu -27 gab. piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2012.gada jūnijs.

Projekta īstenošanas aktualitātes 2012. gada 2. ceturksnī


2012.gada 2.ceturksnī ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir īstenojusi šādas galvenās darbības:

–          2012. gada 16.maijā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā „Biķernieki” (Lielvārdes ielā 68, Rīgā) tika atklātas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu rekonstruētās Baltijas valstīs vienīgā specializētā termiskās traumas guvušo pacientu ārstēšanas centra telpas.

–          2012. 11. jūnijā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas  stacionārā „Latvijas Onkoloģijas centrs” tika atklātas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu rekonstruētās Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas” telpas.

–          2012. gada 22. maijā   ar SIA „Ozola&Bula, arhitektu birojs” noslēgts līgums par stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa būvniecības darbu autoruzraudzību. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2013.gada aprīlis.

–          2012. gada 23. maijā   ar SIA „MM61” noslēgts līgums par stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa būvniecības būvuzraudzību. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2013.gada aprīlis.

–          2012. gada 11. jūnijā ar SIA „RE&RE” noslēgts līgums par stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa rekonstrukcijas būvdarbiem. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2013.gada aprīlis.

Projekta īstenošanas aktualitātes 2012. gada 3. un 4. ceturksnī


2012.gada 4.ceturksnī ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir īstenojusi šādas galvenās darbības:

Rekonstrukcijas darbu ietvaros tiek veiktas telpu plānojuma izmaiņas struktūrvienības „Gaiļezers” 7.korpusā. Veicot 7.korpusa pārbūvi, tā kopējā platība palielināta par 1 300 m2 (kopējā korpusa platība pēc rekonstrukcijas būs 2 862 m2). Stacionāra „Gaiļezers” 7. korpusa telpu grupas iekšējā rekonstrukcija, darbu autoruzraudzība un būvuzraudzība noris II būvniecības kārtās. Būvdarbus atbilstoši 2012. gada 11. jūnijā noslēgtajam līgumam veic SIA „RE&RE”. Plānotais rekonstrukcijas darbu izpildes laiks: 2013.gada aprīlis.