Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta ieviešana 2012. gada I ceturksnī


2012.gada 1.ceturksnī ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru  sniegtās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana” ietvaros ir īstenotas šādas galvenās darbības:

2012.gada 6.februārī noslēgts līgums ar Pilnsabiedrību „JPG 2B” par Latvijas Infektoloģijas centra ārstniecības nodaļu korpusa ēkas Nr.1 rekonstrukcijas darbu izpildi. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2012.gada februāris.
2012.gada 15.februārī noslēgts līgums ar SIA „Projektēšanas birojs A.I.D.E” par Latvijas Infektoloģijas centra ārstniecības nodaļu korpusa ēkas Nr.1 rekonstrukcijas darbu veikšanas autoruzraudzību. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2012.gada februāris.

Projekta ieviešana 2012. gada III un IV ceturksnī


2012.gada 3.ceturksnī uzsākta ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru  sniegtās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana” aktivitātes Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcija īstenošana. 2012.gada 13.augustā noslēgts līgums ar SIA „Tectum” par ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas projektēšanu un rekonstrukcijas darbu autoruzraudzību.

2012.gada 4.ceturksnī ERAF projekta ietvaros turpinās darbs aktivitāšu –  Latvijas Infektoloģijas centra ārstniecības nodaļu korpusa ēkas Nr.1 rekonstrukcija un Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcija – īstenošanā.